x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Historian perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnoissa perehdytään historiallisen tiedon ominaispiirteisiin ja erilaisiin historiakäsityksiin Suomen ja maailmanhistorian keskeisiä kysymyksiä pohtimalla.
Lisäksi opiskellaan tiedonhankinnan sekä tieteellisen tekstin lukemisen ja kirjoittamisen perusteita.

Sisältö

Perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta, jotka suoritetaan pääsääntöisesti luento- ja harjoituskursseina. Opintojaksoja tai niiden osia voi suorittaa myös kirjatenteillä tai kirjoitelmilla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Historia: HuK (Historia)
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö