x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TerveysNetin opetustarjonta

Osaamistavoitteet

TerveysNet on vuonna 2000 perustettu terveystieteiden yliopistoverkosto terveystieteiden keskinäistä yhteistyötä varten. TerveysNetin muodostaa yhteensä 10 terveystieteiden kandidaatti-, maisteri- ja tohtorikoulutusta tarjoavaa laitosta:

Jyväskylän yliopisto: Terveystieteiden laitos
Kuopion yliopisto: Biolääketieteen laitos (fysiologian yksikkö), Hoitotieteen laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitos, Terveyshallinnon ja -talouden laitos
Oulun yliopisto: Terveystieteiden laitos (hoitotiede, terveyshallintotiede, kliininen laboratoriotiede, radiografia)
Tampereen yliopisto: Hoitotieteen laitos, Terveystieteen laitos
Turun yliopisto: Hoitotieteen laitos
Åbo Akademi (Vasa): Enheten för vårdvetenskap

Terveystieteiden yliopistoverkoston opetustarjonta on tarkoitettu terveystieteiden perustutkinto-, jatko- ja kansainvälisille opiskelijoille, jotka opiskelevat verkoston jäsenyliopistoissa. Opintojaksot toteutetaan joko osittain tai kokonaan verkko-oppimisympäristössä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

TerveysNetin opintojaksoille otetaan ainoastaan jäsenlaitosten opiskelijoita.

Lisätiedot

TerveysNet: www.terveysnet.fi, koordinaattori, TtM Ari Haaranen
email: Ari.Haaranen(a)uku.fi
p. 040 355 2610
Yhteysopettaja terveystieteen laitoksella yliass Tapio Kirsi

avaa kaikki
School of Health Sciences