Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveystiedon opintokokonaisuus kansanterveystieteen opiskelijoille, 60 op

Osaamistavoitteet

Terveystiedon opintokokonaisuus yhdessä kasvatustieteen laitoksella suoritettavien pedagogisten opintojen kanssa antaa terveystiedon aineenhallinnan opettajakelpoisuuden. Opettajan pedagogisiin opintoihin valitaan erillisen haun kautta ja osallistujamäärä on rajattu.

Sisältö

Terveystiedon aineenhallinnan kelpoisuuden antava terveystiedon opintokokonaisuus (60 op) antaa yliopistotutkinnon suorittaneille opettajille terveystiedon opettajan kelpoisuuden.

Kansanterveystieteen pää- ja sivuaineopiskelijat, jotka tavoittelevat terveystiedon opettajan pätevyyttä, suorittavat terveystiedon aineenhallinan lisäksi opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

60 opintopisteen opintokokonaisuus muodostuu pääasiassa oman oppiaineen pääaineopinnoista sekä lisäksi toisten laitosten terveystiedon opintokokonaisuutta tukevista opinnoista.

Lisätiedot

Terveystiedon opintokokonaisuuden vastuuhenkilö terveystieteen laitoksella on kansanterveystieteen yliassistentti Pirjo Lindfors.

avaa kaikki

Terveystiedon opintokokonaisuus kansanterveystieteen opiskelijoille

Suoritettava 60 opintopistettä
KATEA004 Terveyden edistäminen, 10 op
Terveystieteiden yksikkö