Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kansanterveystieteen aineopinnot, 50 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee kansanterveystieteen eri sisältöalueet ja omaa valmiudet alan kehityksen seuraamiseen, tieteelliseen ajatteluun ja työskentelytapoihin sekä tiedon soveltamiseen työelämässä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Aineopintojen kokonaismerkinnän antaa yliassistentti Pirjo Lindfors.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Terveystieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kansanterveystieteen aineopinnot

KATEA001 Väestön terveys II, 10 op
KATEA004 Terveyden edistäminen, 10 op
KATEA008 Kandidaatin tutkielma 10 op
KATEA015 Kandidaattiseminaari, 6 op
KATEA025 Kandidaatin tutkielma, 4 op
Terveystieteiden yksikkö