Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vieraan kielen taito, 6 op

Osaamistavoitteet

a) yhden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito 6 op tai
b) kahden vieraan kielen taito, jolloin toisessa kielessä vaaditaan kirjallisen taidon koe 3 op ja toisessa suullisen taidon koe 3 op
Vieraan kielen taito voidaan osoittaa englannin, espanjan, ranskan, saksan tai venäjän kielessä tai tiedekuntaneuvoston suostumuksella jossakin muussa kielessä. Kielikeskus järjestää erityisesti terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa opiskeleville tarkoitettu-ja opintojaksoja englannin kielessä. Muiden kielten opinnoista kiinnostuneet voivat hakeutua kielikeskuksen järjestämille vastaaville kirjallisen ja suullisen taidon kursseille.

Lisätiedot

Korvaavuus: Kirjallisen osuuden korvaaminen hyväksytyllä tasokokeella.
Huom! Alkeis- ja jatkokurssit sekä valmennus- ja täydennyskurssit eivät käy pakollisiksi kieliopinnoiksi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Terveystieteiden yksikkö
avaa kaikki
Terveystieteiden yksikkö