x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopinnot, 45 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on jatkaa perehtymistä puheviestinnän teoriaperustaan, erityisaloihin ja analyysitapoihin, tutustua puheviestinnän tutkimukseen ja alan asiantuntijan perusvalmiuksiin sekä tehdä kandidaatintutkielma.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Aineopintojen yhteydessä pakollisena ylimääräisenä opintojaksona suoritetaan tilastotieteen johdantokurssi esim. TILTY1 (5 op) tai TILTP1 (7 op) tai vastaava (ks. tilastotieteen laitos).
Aineopinnot suoritetaan 2. ja 3. opiskeluvuoden aikana.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö