x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Bioinformatiikka, 76 op

Osaamistavoitteet

Syvennetään valmiuksia kehittää ja soveltaa bioinformatiikan menetelmiä (erityisesti biologiset tietokannat) bioteknologian alan tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
avaa kaikki

Bioinformatiikka

BIOI4200 Expression Data Analysis, 4 ECTS
BIOI4220 Systems Biology I, 4 ECTS
BIOI4230 Phylogenetics, 4 ECTS
BIOI4240 Structural Bioinformatics, 4 ECTS
BIOI4350 Protein Modelling, 6 ECTS
BIOI4660 Advanced statistics, 4 op
BIKE4030 Tutkielmaseminaari, 2 op
BIKE4031 Pro gradu-tutkielma, 40 op
BIKE4033 Kypsyysnäyte,
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö