x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Solu- ja kudosteknologia, 72 op

Osaamistavoitteet

Perehdytetään solu- ja kudosteknologian teoriaan sekä alan menetelmien kehittämiseen ja käyttöön uusien bioteknologian ja materiaalitieteiden suunnittelussa ja tuottamisessa esim. uusien biomateriaalien valmistamiseksi.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
avaa kaikki

Solu- ja kudosteknologia

BIKE1090 Mikroskopiatekniikat, 3 op
BIKE4400 Kudosbiologia, 6 op
BIOI4660 Advanced statistics, 4 op
BIKE4030 Tutkielmaseminaari, 2 op
BIKE4031 Pro gradu-tutkielma, 40 op
BIKE4033 Kypsyysnäyte,
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö