x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Molekyylibiologia, 87–88 op

Osaamistavoitteet

Syvennetään kykyä biologisten ja biolääketieteellisten ilmiöiden ymmärtämiseen sekä kokelliseen tai laskenalliseen tutkimiseen solu- ja molekyylitasolla. Annetaan valmiuksia kokeellisten menetelmien laaja-alaiseen soveltamiseen ja kehittämiseen biotieteiden perus- ja soveltavassa tutkimuksessa sekä alan tuotekehityksessä.

Sisältö: Oppimisessa ja kädentaitojen kehittämisessä hyödynnetään monipuolisesti IMT:n ja Kaupin kampuksen tutkimusryhmien synergiaa ja vahvuuksia sekä niiden kansainvälistä tutkimusympäristöä. Osa opiskelusta voidaan suorittaa ulkomaisissa ERASMUS- tai muissa vaihtoyliopistoissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
avaa kaikki

Molekyylibiologia

BIKE4300 Genes and Genomes, 10 ECTS
BIKE4540 Medical Genetics, 3 ECTS
BIOI4660 Advanced statistics, 4 op
BIKE4032 Tutkimusprojekti, 8 op
BIKE4030 Tutkielmaseminaari, 2 op
BIKE4031 Pro gradu-tutkielma, 40 op
BIKE4033 Kypsyysnäyte,
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö