x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR Lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimuksen erikoistumissuunta, 12 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija erikoistuu lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimukseen, historiaan ja metodeihin sekä soveltaa tuntemustaan kaunokirjallisuuden analyysiin. Opiskelija tunnistaa lastenkirjallisuuden erityiskysymykset ja hallitsee useita metodeja lastenkirjallisuuden eri lajien tutkimuksessa. Tieto lastenkirjallisuuden synnystä ja kehityksestä auttaa ymmärtämään lasten- ja nuortenkirjallisuuden laajaa kenttää. Opiskelija oppii kyseenalaistamaan lasten- ja aikuistenkirjallisuuden erottelua, näkemään niiden välisen vuorovaikutuksen ja ymmärtämään lastenkirjallisuuden roolin lapsen ensimmäisenä kirjallisuuskäsityksen muodostajana.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Yleinen kirjallisuustiede)
avaa kaikki

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimuksen erikoistumissuunta

Erikoistumissuunta muodostaa vaihtoehdon opintojaksoille A4B-D sekä A5A:n 3 opintopisteelle (tähän kohtaan jää 5 op muuta).
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö