x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIRA4 Tutkimisen taidot, 12 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson avulla opiskelija tutustuu kirjallisuusteoreettisiin ja -historiallisiin kysymyksiin mahdollisina näkökulmina omaan tutkimustyöhön ja erityiskysymysten ratkomiseen.

Sisältö

Jakso sisältää neljä vaihetta, jotka suoritetaan alla esitetyssä järjestyksessä. Kohdat A4A ja A4B syventävät tiedollista pohjaa opiskelijan valitsemilla alueilla; kohdissa A4C ja A4D painopiste puolestaan on hankitun tiedon soveltamisessa ja käytössä. Kaikkia tässä opintojaksossa valittuja opintoja on mahdollista edelleen syventää ja laajentaa kohdassa A5A. Ennen kunkin jakson suorittamista opiskelija neuvottelee kunkin jakson vastuuhenkilön kanssa suoritettavasta tutkimuskirjallisuudesta oman tutkimuksellisen näkökulmansa kannalta.
Lasten ja nuortenkirjallisuuden tutkimisesta kiinnostunut opiskelija voi suorittaa opintojaksojen A4B-D sijaan jaksot A5B-D (katso alempana).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Yleinen kirjallisuustiede)
avaa kaikki

Tutkimisen taidot

Suoritettava kaikki. Lasten ja nuortenkirjallisuuden tutkimisesta kiinnostunut opiskelija voi suorittaa opintojaksojen A4B-D sijaan jaksot A5B-D (katso alempana).
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö