x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopinnot, 45 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot täydentävät ja laajentavat perusopintojen antamaa yleiskuvaa sekä johdattavat opiskelijoita omakohtaisen tieteellisen tutkimuksen perusteisiin.

Sisältö

Aineopinnot koostuvat seitsemästä opintojaksosta. Jaksoissa A3 ja A4 opiskelija valitsee omaan opintosuunnitelmaansa kurssein, kirjatentein ja/tai essein suoritettavia erikoistumissuuntia siten, että niistä rakentuu ja vähitellen syventyy mielekäs linja. Jaksot A5B-E muodostavat lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimuksen erikoistumissuunnan, josta voi valita yksittäisiäkin jaksoja.

Valinnainen suuntautuminen (A5) tähtää ammattivalmiuksien luomiseen kirjallisuuden opetuksen ja kulttuurisella kentällä harjoittelun myötä. Tieteellisen tutkimuksen perusteet (A6) ja proseminaari (A7) suoritetaan pakollisina luento- ja harjoituskursseina. Em. jaksoissa valittuja aihepiirejä ja suuntauksia on mahdollista edelleen syventää ja soveltaa syventävissä opinnoissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa aineopinnot 35 opintopisteen laajuisina ilman proseminaaria. (Syventäviin opintoihin jatkavat sivuaineopiskelijat suorittavat myös proseminaarin.)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Yleinen kirjallisuustiede: HuK (Yleinen kirjallisuustiede)
avaa kaikki

Aineopinnot

YKIRA4 Tutkimisen taidot 12 op
Suoritettava kaikki. Lasten ja nuortenkirjallisuuden tutkimisesta kiinnostunut opiskelija voi suorittaa opintojaksojen A4B-D sijaan jaksot A5B-D (katso alempana).
YKIRA5 Valinnainen suuntautuminen ja harjoittelu 8 op
Suoritetaan kohta A5A (8 op) [Lasten- ja nuortenkirjallisuuteen erikoistuva suorittaa 5 op ja kohdan A5B]
YKIR Lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimuksen erikoistumissuunta 12 op
Erikoistumissuunta muodostaa vaihtoehdon opintojaksoille A4B-D sekä A5A:n 3 opintopisteelle (tähän kohtaan jää 5 op muuta).
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö