x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopinnot, 45 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot täydentävät ja laajentavat perusopintojen antamaa yleiskuvaa sekä johdattavat opiskelijoita omakohtaisen tieteellisen tutkimuksen perusteisiin.

Sisältö

Aineopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta. Jakso A2 on tarkoitettu proseminaaria alustavaksi. Jaksossa A4 opiskelija valitsee omaan opintosuunnitelmaansa erikoistumissuuntia siten, että niistä rakentuu mielekäs tutkimuksellinen tai ammatillinen linja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa aineopinnot 35 opintopisteen laajuisina ilman proseminaaria. (Syventäviin opintoihin jatkavat sivuaineopiskelijat suorittavat myös proseminaarin.)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suomen kirjallisuus: HuK (Suomen kirjallisuus)
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö