x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKIP5 Johdatus länsimaisen kaunokirjallisuuden tuntemukseen, 4 op

Osaamistavoitteet

Perehtyä länsimaisen kaunokirjallisuuden klassikkoteoksiin kerrontatraditioiden ja lajikehityksen hahmottamiseksi.

Vastuuoppiaine: Yleinen kirjallisuustiede.

Sisältö

Harjoituskurssi tai kirjallisuutta. Pääaineopiskelijoiden on mahdollista suorittaa kohdat P4B ja P5B yhdessä (4 op) teatterin ja draaman tutkimuksen tuottamalla kurssilla Draaman analyysi ja tulkinta I (ks. Teatterin ja draaman tutkimus P3).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Perusopinnot (Suomen kirjallisuus)
avaa kaikki

Johdatus länsimaisen kaunokirjallisuuden tuntemukseen

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö