x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKIP4 Johdatus suomalaisen kaunokirjallisuuden tuntemukseen, 4 op

Osaamistavoitteet

Perehtyä suomalaisen kaunokirjallisuuden perusteoksiin sekä harjoittaa analyyttisen lukemisen ja kirjallisuudesta kirjoittamisen taitoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan suomalaisen kaunokirjallisuuden traditiota, eri aikakausia ja lajeja edustavien teosten kautta.

Vastuuoppiaine: Suomen kirjallisuus.

Sisältö

Harjoituskurssi tai kirjallisuutta. Pääaineopiskelijoiden on mahdollista suorittaa kohdat P4B ja P5B yhdessä (4 op) teatterin ja draaman tutkimuksen tuottamalla kurssilla Draaman analyysi ja tulkinta I (ks. Teatterin ja draaman tutkimus P3).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Perusopinnot (Suomen kirjallisuus)
avaa kaikki

Johdatus suomalaisen kaunokirjallisuuden tuntemukseen

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö