x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Yleisen kirjallisuustieteen kanssa yhteiset perusopinnot johdattavat kirjallisuuden opiskeluun, lajeihin ja historiaan sekä tieteenalan peruskäsitteisiin. Opiskelija saa yleiskuvan tieteenalasta perehtymällä kirjallisuuden poetiikkaan, kirjallisuuden, kulttuurin ja yhteiskunnan suhteeseen sekä kirjallisuushistoriaan. Lisäksi kurssit harjaannuttavat kaunokirjallisuuden lukemiseen, kirjallisuustieteelliseen keskusteluun ja kirjoittamiseen. Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on käsitys kirjallisuudentutkimuksen nykytilanteesta, lähtökohdat omaehtoiseen kirjallisuuden tuntemuksen syventämiseen sekä valmiudet oman opintosuunnitelman rakentamiseen aine- ja syventävissä opinnoissa.

Sisältö

Perusopinnot koostuvat seitsemästä opintojaksosta, jotka suoritetaan ensisijaisesti luento- ja harjoituskursseina. Kursseja tai niiden osia voi korvata myös kirjallisuudella tai muulla erikseen sovittavalla tavalla. Opintojakson P1 tulee olla suoritettu ennen muiden jaksojen suorittamista. Muita opintojaksoja voi kuitenkin suorittaa yhtä aikaa opintojakson P1 kanssa. Pääaineopiskelijoiden on suoritettava opintojaksojen P4–P6 osioista vähintään yksi harjoituskurssina. Kyseisiä jaksoja kirjatenttinä tentittäessä luetaan kuusi kaunokirjallista teosta yhtä opintopistettä kohden. Tenttikirjallisuuden suosituslistat ovat saatavissa oppiaineen www-sivuilta tai kohtien vastuuhenkilöiltä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suomen kirjallisuus: HuK (Suomen kirjallisuus)
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö