x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille), 35 ECTS

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee teoreettisesti venäjän kielen rakenteen ja hänellä on hyvä käytännön kielitaito, hän tuntee venäläisen kirjallisuuden historiaa ja on tutustunut venäläiseen nyky-yhteiskuntaan, pystyy laatimaan esityksiä käyttäen apunaan teoreettista aineistoa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Venäjän kielen ja kulttuurin perusopinnot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Language, Translation and Literary Studies
avaa kaikki
School of Language, Translation and Literary Studies