Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille), 35 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee teoreettisesti venäjän kielen rakenteen ja hänellä on hyvä käytännön kielitaito, hän tuntee venäläisen kirjallisuuden historiaa ja on tutustunut venäläiseen nyky-yhteiskuntaan, pystyy laatimaan esityksiä käyttäen apunaan teoreettista aineistoa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Venäjän kielen ja kulttuurin perusopinnot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö