x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille), 35 ECTS

Osaamistavoitteet

Ks. oppiainekuvauksesta kohta Tavoitteet ja sisältö.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Language, Translation and Literary Studies
avaa kaikki

Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille)

SUOMA1 Kielen kehitys, 5 op
SUOMA2 Kielen variaatio, 5 op
SUOMA3 Tekstinhuolto, 2 op
SUOMA4 Tekstintutkimus, 3 op
SUOMA7 Menetelmäkurssi, 5 op
SUOMA9 Erikoistumisopintoja 10 op
School of Language, Translation and Literary Studies