x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Suomen kieli, opintokokonaisuus sivuaineopiskelijoille

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Syventävien opintojen tiedot löytyvät tutkinto-ohjelman sisältä.

Sivuaineopiskelijoiksi haluavien on osallistuttava lähtötasokokeeseen. Lisätietoja osoitteestaa http://www.uta.fi/ltl/opiskelu/lahtotasokeet.html

avaa kaikki

Suomen kieli, opintokokonaisuus sivuaineopiskelijoille

Perusopinnot 25 op
SUOMP1 Johdatuskurssi, 3 op
SUOMP3 Muoto-oppi, 3 op
SUOMP4 Syntaksin perusteet, 2 op
SUOMP5 Syntaksin analyysi, 3 op
SUOMP8 Vanha kirjakieli, 3 op
School of Language, Translation and Literary Studies