Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille), 35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee teoreettisesti saksan kielen rakenteen sen eri osa-alueilla, omaa hyvän käytännön kielitaidon, perehtyy syvällisemmin joihinkin saksankielisen kirjallisuuden osa-alueisiin, tuntee Saksan ja saksan kielen historian sekä Saksan kulttuurihistorian pääpiirteet, perehtyy kielen muuttumisen ongelmaan sekä kykenee laatimaan kieli- ja kirjallisuustieteellisten lähteiden käyttöä edellyttäviä esityksiä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö