x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille), 35 ECTS

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee teoreettisesti saksan kielen rakenteen sen eri osa-alueilla, omaa hyvän käytännön kielitaidon, perehtyy syvällisemmin joihinkin saksankielisen kirjallisuuden osa-alueisiin, tuntee Saksan ja saksan kielen historian sekä Saksan kulttuurihistorian pääpiirteet, perehtyy kielen muuttumisen ongelmaan sekä kykenee laatimaan kieli- ja kirjallisuustieteellisten lähteiden käyttöä edellyttäviä esityksiä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Language, Translation and Literary Studies
avaa kaikki
School of Language, Translation and Literary Studies