x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille), 35 ECTS

Osaamistavoitteet

Aineopintovaiheessa pyritään syventämään kielitaitoa ja soveltamaan sitä käytäntöön. Kielitaitoon ja kielitietoon keskittyvien pakollisten opintojaksojen lisäksi on valittava kaksi vapaavalintaista opintojaksoa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Language, Translation and Literary Studies
avaa kaikki
School of Language, Translation and Literary Studies