x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille), 35 ECTS

Osaamistavoitteet

Hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito ja viestinnällinen kompetenssi, hyvä ruotsin kielen rakenteen analysointivalmius, kielitieteellisten teorioiden ja kuvausmallien sekä yhden pohjoismaisen sukukielen perusteiden tuntemus.

Käännösviestinnän opinnot
Käännöstaidon harjaantuminen, teoreettisen ja tieteellisen näkökulman syventäminen

Sisältö

Pakolliset kurssit: Kaikille yhteiset opinnot. Lisäksi joko Kielen ja kulttuurin tai Käännösviestinnän suuntautumisvaihtoehto.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Language, Translation and Literary Studies
avaa kaikki
School of Language, Translation and Literary Studies