Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille), 35 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelijalla on erilaisissa englantilaisen filologian asiantuntemusta vaativissa tehtävissä tarvittavat tiedot, hyvä englannin kielen taito sekä kyky laatia englantilaisen filologian lähteiden kriittistä käyttöä edellyttäviä esityksiä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Menestyminen aineopinnoissa edellyttää vähintään arvosanaa 3 perusopinnoista.

Aineopintojen kokonaisarvosanaan 3, 4 tai 5 vaaditaan riittävän korkean painotetun keskiarvon lisäksi vähintään arvosana 3 opintojaksosta A1b.

Opiskelijalla on oltava sukukielen suoritus rekisterissä ennen kuin hän voi saada kokonaismerkinnän aineopinnoista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö