x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille), 35 ECTS

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelijalla on erilaisissa englantilaisen filologian asiantuntemusta vaativissa tehtävissä tarvittavat tiedot, hyvä englannin kielen taito sekä kyky laatia englantilaisen filologian lähteiden kriittistä käyttöä edellyttäviä esityksiä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Menestyminen aineopinnoissa edellyttää vähintään arvosanaa 3 perusopinnoista.

Aineopintojen kokonaisarvosanaan 3, 4 tai 5 vaaditaan riittävän korkean painotetun keskiarvon lisäksi vähintään arvosana 3 opintojaksosta A1b.

Opiskelijalla on oltava sukukielen suoritus rekisterissä ennen kuin hän voi saada kokonaismerkinnän aineopinnoista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Language, Translation and Literary Studies
avaa kaikki
School of Language, Translation and Literary Studies