x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Englantilainen filologia, opintokokonaisuus sivuaineopiskelijoille

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Syventävien opintojen tiedot löytyvät tutkinto-ohjelman sisältä.

Sivuaineopiskelijoiksi haluavien on osallistuttava lähtötasokokeeseen. Lisätietoja osoitteesta http://www.uta.fi/laitokset/kielet/opiskelu/lahtotasokeet.html.

avaa kaikki
School of Language, Translation and Literary Studies