Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille), 42–58 op

Osaamistavoitteet

Työkielten käyttövarmuus kasvaa ja lähde- ja kohdekulttuurien tuntemus syvenee. Opiskelijan käännös- ja tulkkaustaidot harjaantuvat A- ja B-työkielten välillä. Opiskelija myös perehtyy monikieliseen viestintäympäristöön. Lisäksi opiskelija tutustuu käännöstieteen pääsuuntauksiin ja saa perusvalmiudet tieteellisen tekstin tuottamiseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Vähintään 42 opintopisteen laajuisista käännöstieteen koulutusohjelman sivuaineena suoritetuista aineopinnoista on haettava kokonaismerkintä työkielen vastuuhenkilöltä (ks. koulutusohjelman verkkosivut). Opintokokonaisuus arvostellaan samoin kuin perusopinnot. Aineopintojen kokonaismerkintää haettaessa kaikki kandidaatintutkintoon kuuluvat käännöstieteen suomen opinnot sekä yksikön yhteiset opinnot on oltava suoritettuina. Yksikön yhteisistä opinnoista kandidaatintutkintoon suoritetaan vähintään yksi seuraavista: Y01 Fonetiikan peruskurssi, Y02 Yleisen kielitieteen peruskurssi tai Y04 Johdatus kirjallisuudentutkimukseen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö