x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
B-työkieli saksa, opintokokonaisuus sivuaineopiskelijoille

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Syventävien opintojen tiedot löytyvät tutkinto-ohjelman sisältä.

Sivuaineopiskelijoiksi haluavien on osallistuttava lähtötasokokeeseen. Lisätietoja osoitteesta http://www.uta.fi/ltl/opiskelu/lahtotasokeet.html.

avaa kaikki

B-työkieli saksa, opintokokonaisuus sivuaineopiskelijoille

Suomi A-työkielenä 10 op
TRSUPK1 Suomen kielen rakenne, 2 op
TRSUPK2A Kielenhuolto, 2 op
TRSUPK2B Tekstinhuolto, 2 op
School of Language, Translation and Literary Studies