x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
B-työkieli englanti, opintokokonaisuus sivuaineopiskelijoille

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Syventävien opintojen tiedot löytyvät tutkinto-ohjelman sisältä.


Sivuaineopiskelijoiksi haluavien on osallistuttava lähtötasokokeeseen. Lisätietoja osoitteesta http://www.uta.fi/ltl/opiskelu/lahtotasokeet.html

avaa kaikki

B-työkieli englanti, opintokokonaisuus sivuaineopiskelijoille

Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille) 42–58 op
Suomi A-työkielenä 10 op
TRSUPK1 Suomen kielen rakenne, 2 op
TRSUPK2A Kielenhuolto, 2 op
TRSUPK2B Tekstinhuolto, 2 op
School of Language, Translation and Literary Studies