x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tulkkausviestintä, 35 op

Osaamistavoitteet

Tulkkausviestinnän opinnoissa opiskelija tutustuu tulkkauksen tutkimukseen ja oppii hankkimaan tulkkausteoreettista tietoa myös oman tutkimusaiheensa kannalta. Opiskelija oppii hallitsemaan tulkkaukseen liittyvät erilaiset tekniikat, kuten muistiinpanotekniikan ja toimeksiantoon valmistautumisen tekniikan, sekä eri tulkkausmenetelmät kuten simultaani-, konsekutiivi- ja prima vista -menetelmän. Varsinaisten erikoisalojen opinnoissa opiskelija perehtyy eri tulkkauslajeihin, kuten oikeustulkkaukseen, erikoisaloihin yleensä ja niiden erityispiirteisiin sekä niihin liittyviin tulkkaustilanteisiin. Opintojen myötä opiskelija oppii hallitsemaan erikoisaloihin liittyvät tulkkaustaidot ja pystyy siten toimimaan viestin välittäjänä eri kulttuurien välillä erilaisissa tulkkaustilanteissa.

Sisältö

Kokonaisuudessa pakollisia opintoja on 33 op. Valinnaisista kursseista opiskelija valitsee vähintään toisen seuraavista: Monikielinen liike-elämän tulkkauskurssi (2 op) tai Monikielinen teknisen alan tulkkauskurssi (2 op). Monikielinen konferenssitulkkausseminaari on vapaaehtoinen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö