x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tekniikan kääntämisen ja lokalisoinnin erikoisala, 35 op

Osaamistavoitteet

Tekniikan kääntämisen ja lokalisoinnin erikoistumisalan opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija tekniikan alan monikieliseen viestintään sekä toimiin, joilla sopeutetaan ennen kaikkea ohjelmistoja, digitaalisia tuotteita ja painotuotteita paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi. Opiskelija saa valmiudet ammattimaiseen kääntämiseen ja lokalisointiin sekä tutkimukseen näillä aloilla.

Sisältö

Ammattimainen lokalisointi sekä tekniikan alan tekstien kääntäminen edellyttävät vankkaa suomen kielen taitoa ja oman kulttuurin tuntemusta sekä B-työkielen ja sen kulttuurialueen tuntemusta.
Opintojen aikana perehdytään kääntämisen ja lokalisoinnin teoriaan, alan toimintaympäristöön sekä alalla käytettyyn teknologiaan.
Opiskelija valitsee omien kiinnostustensa pohjalta joko tekniikan kääntämisen tai lokalisoinnin. Useat opintojaksot ovat yhteisiä teknisen viestinnän erikoistumisopintojen tai audiovisuaalisen ja kaunokirjallisen kääntämisen erikoisalan kanssa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö