x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
B-työkielen kulttuuri I, 6–14 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija B-työkielialueen kulttuurin ja yhteiskunnan keskeisiin ilmiöihin ja instituutioihin. Tavoitteena on myös, että opiskelija oppii käyttämään eri tietolähteitä sekä osaa soveltaa löytämäänsä tietoa käännös- ja tulkkausviestinnän tarpeisiin.

Sisältö

Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi kielelliset erityispiirteet ja alueelliset erot, historia, poliittinen järjestelmä, koulutusjärjestelmä sekä populaarikulttuuri. Sisällölliset painotukset vaihtelevat työkielittäin.

Englantia B-työkielenä opiskelevat suorittavat perusopintoihin yhden opintojaksoista TRENPK8a ja TRENPK8b.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

B-työkielen kulttuuri I

TRENPK8A Maantuntemus US (FAST US-2), 2–6 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö