x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Perusopinnot, 28 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnoissa opiskelijan kielen tuntemus ja käyttötaito paranevat ja opiskelija omaksuu ammattimaisessa kääntämisessä ja tulkkauksessa tarvittavat viestinnälliset perusvalmiudet. Opiskelija tutustuu käännösprosessin eri vaiheisiin, kääntäjän ja tulkin ammatteihin sekä heidän käyttämiin työvälineisiin ja tiedonhankintamenetelmiin. Opiskelija saa käsityksen käännös- ja tulkkausviestinnästä asiantuntijatoimintana sekä oppii tarkastelemaan lähde- ja kohdekulttuureita viestinnän kannalta.

Sisältö

Perusopintojen rakenne:
- yhteiset opinnot 7–9 op
- kieliparisidonnaiset opinnot 19–21 op.
Yhteisten ja kieliparisidonnaisten opintojen laajuus määräytyy opiskelijan B-työkielen mukaan. Kaikki perusopinnot ovat pakollisia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

28 opintopisteen laajuisista käännöstieteen koulutusohjelman perusopinnoista on haettava kokonaismerkintä työkielen vastuuhenkilöltä (ks. koulutusohjelman verkkosivut). Opintokokonaisuudesta annetaan arvosana, joka muodostuu arvosanalla arvosteltujen opintojaksojen perusteella. Perusopintojen kokonaismerkintää haettaessa Y03 Käännöstieteen peruskurssi on oltava suoritettuna. Myös käännöstieteen suomen kursseista Suomen kielen rakenne ja Suomi kääntäjän työkielenä on oltava suoritettuina.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö