x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieliharjoittelu Venäjällä, 15 op

Osaamistavoitteet

Suullisen ja kirjallisen venäjän kielen taidon sekä kulttuurin tuntemuksen syventäminen.

Sisältö

SLAFA8 Kielitaito 5 op
SLAFA9 Venäjän yhteiskunta 5 op
SLAFA10 Kaunokirjallisuus 5 op

Lisätiedot

• Pääaineopiskelijoille suositellaan osallistumista yhden periodin mittaiseen integroituun kieliharjoitteluun. Integroidussa kieliharjoittelussa suoritetaan 15 opintopistettä, jotka koostuvat kielitaito-, venäläinen yhteiskunta- ja kaunokirjallisuusosioista (SLAFA8-SLAFA10).

• Pakollisen kieliharjoittelun voi suorittaa myös yliopiston vaihto-ohjelmien kautta tai erilaisilla kielikursseilla. Tällöin Venäjällä tulee oleskella vähintään kaksi kuukautta. Vaihto-ohjelmien ja kurssien sisältämät opinnot voivat korvata kielitaito-osuuden (SLAFA8) lisäksi myös opintojaksot SLAFA9-SLAFA10.

• Jos kieliharjoittelua ei suorita integroidun ohjelman, vaihto-ohjelmien tai kielikurssien muodossa, voi harjoitteluun kuuluvan kielitaito-osuuden (SLAFA8, 5 op) korvata myös vähintään kuukauden kestävällä omaehtoisella oleskelulla Venäjällä. Tällaisesta oleskelusta tulee kirjoittaa n. viiden sivun mittainen raportti. Se voi käsitellä yhteiskunnallista aihetta tai esim. kielen ja kulttuurin erilaisia ilmiöitä. Tämän lisäksi suoritetaan opintojaksot SLAFA9-SLAFA10 omassa yliopistossa.

• Kieliharjoittelu ei ole pakollinen niille opiskelijoille, jotka ovat muuttaneet Venäjältä Suomeen viimeisen viiden vuoden sisällä. Muussa tapauksessa venäjää äidinkielenään puhuvilta edellytetään vähintään kuukauden oleskelua Venäjällä ja siitä kirjoitettua raporttia (ks. edell. kohta). Myös kieliharjoittelusta vapautetut opiskelijat suorittavat opintojaksot SLAFA9-SLAFA10 omassa yliopistossaan.

• Venäjää sivuaineenaan opiskelevilta vaaditaan yhden kuukauden kieliharjoittelu Venäjällä. Tämän lisäksi he suorittavat tarvittaessa opintojaksot SLAFA9-SLAFA10 omassa yliopistossa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot II (Venäjän kieli ja kulttuuri)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot II (Venäjän kieli ja kulttuuri)
avaa kaikki

Kieliharjoittelu Venäjällä

SLAFA8 Kielitaito, 5 op
SLAFA10 Kaunokirjallisuus, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö