x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Vuoden kestävät perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on suullisen ja kirjallisen kielitaidon perusvalmiudet. Opiskelija pystyy lukemaan erilaisia venäjänkielisiä tekstejä ja tuottamaan yksinkertaisia tekstejä venäjäksi.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi venäjän kielen ja kulttuurin pääaineopiskelijoiden tulee suorittaa kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteisistä opinnoista Y04 Johdatus kirjallisuuden tutkimukseen sekä Y02 Yleisen kielitieteen peruskurssi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö