x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Syventävät opinnot, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Erittäin hyvä ruotsin käytännön kielitaito ja viestinnällinen ja kulttuurienvälisen viestinnän kompetenssi, hyvä kielen rakenteen ja teorian tuntemus ja analysointivalmius, kielen kehityksen pääpiirteiden ja kulttuuritaustan tuntemus, yhden tutkimusalueen hyvä hallinta sekä menetelmälliset valmiudet laatia ruotsinkielinen tutkielma sovitusta ongelmakokonaisuudesta; yhden pohjoismaisen sukukielen ja kulttuurintuntemuksen perusteet.

Käännösviestinnän opinnot
Valmius toimia kääntämisen asiantuntijatehtävissä kieliparissa suomi-ruotsi.

Sisältö

Pakolliset kurssit: Kaikille yhteiset opinnot. Lisäksi joko Kielen ja kulttuurin tai Käännösviestinnän suuntautumisvaihtoehto. Syventävien opintojen yhteydessä suoritetaan yksikön yhteisistä opinnoista jokin seuraavista metodikursseista: Y05 Kielentutkimuksen metodit, Y06 Käännöstieteellinen tutkimus ja metodit tai Y07 Kirjallisuuden tutkimuksen metodit.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Lähtötaso: opinnoissa menestyminen edellyttää mainesanalla hyvä (3) suoritettuja aineopintoja. Syventävien opintojen laajuus sivuaineena on 40 op + 20 op tutkielmaopintoja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Pohjoismaiset kielet: FM (Pohjoismaiset kielet)
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö