x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopinnot, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelijalla on erilaisissa englantilaisen filologian asiantuntemusta vaativissa tehtävissä tarvittavat tiedot, hyvä englannin kielen taito sekä kyky laatia englantilaisen filologian lähteiden kriittistä käyttöä edellyttäviä esityksiä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Laajuus: pääaineopiskelijoille 45 op (sis. tutkielmaopinnot), sivuaineopiskelijoille 35 op.

Menestyminen aineopinnoissa edellyttää vähintään arvosanaa 3 perusopinnoista.

Aineopintojen kokonaisarvosanaan 3, 4 tai 5 vaaditaan riittävän korkean painotetun keskiarvon lisäksi vähintään arvosana 3 opintojaksosta A1b.

Opiskelijalla on oltava sukukielen suoritus rekisterissä ennen kuin hän voi saada kokonaismerkinnän aineopinnoista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Englantilainen filologia: HuK (Englantilainen filologia)
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö