x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Esi- ja alkuopetuksen aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat syventävät pedagogista tietoisuuttaan ja saavat valmiuksia oman ammatillisen asiantuntijuuden työelämälähtöiseen kehittämiseen. Opiskelijat perehtyvät esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmallisiin ja pedagogisiin lähtökohtiin, teoreettisiin lähestymistapoihin sekä haasteisiin moniarvoisessa yhteiskunnassa. Lisäksi opiskelijat saavat valmiuksia hyödyntää tutkimuksen ja käytännön pedagogiikan sovellusalueita esi- ja alkuopetuksen tehtävissä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Koulutukseen valittavilta opiskelijoilta edellytetään suoritetuiksi esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (25 op / 15 ov) tai lastentarhanopettajan koulutus tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai vastaavat opinnot.

Lisätiedot

Nämä opinnot voidaan hyväksyä ainoastaan sivuaineopinnoiksi kyseisessä yliopistossa seuraavasti:
Opinnot on hyväksytty osaksi kasvatustieteiden tiedekunnan opetussuunitelmaa. Opinnot voidaan sisällyttää sivuaineeksi osaksi soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Opintoja voi hyödyntää myös TaY:n varhaiskasvatuksen koulutuksessa.

avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö