x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op

Osaamistavoitteet

Orientoivien opintojen tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat opiskeluympäristöön, oman koulutusalansa opintoihin ja opintojensa suunnitteluun. Lisäksi tutkinnossa on tavoitteena opiskelijoiden tieteellisen ajattelun, tiedonhankinta- ja kieli- ja viestintätaitojen kehittäminen.

Sisältö

Orientoivat opinnot sisältävät seuraavat opintojaksot:
Orientoivat ja ammatillinen kasvu
Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito
Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito
Tieteellinen kirjoittaminen
Esiintyminen ja argumentointi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Opintojaksoilla sovelletaan arviointiasteikkoa 1-5 tai hyväksytty/hylätty. Ks. opintojaksojen kuvaukset.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö