x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tutkielmaopinnot, 13 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
avaa kaikki

Tutkielmaopinnot

TOKLAI1 Tutkimusmetodit, 2 op
TOKLAI3 Kandidaatintyö, 9 op
Kasvatustieteiden yksikkö