x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteen aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija
- hankkii riittävät tiedolliset valmiudet syventäviin opintoihin
- perehtyy monipuolisesti opettajan ammatin ulottuvuuksiin
- syventyy itsenäisesti valitsemiinsa kiinnostuksen kohteisiin
- pystyy hyödyntämään tutkimuksellista näkökulmaa tulevassa työssään

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kasvatustieteen aineopinnot

TOKLA1A Yleispedagogiikka, 3 op
TOKLA2 Ainedidaktiikka 1, 5 op
TOKLA3 Ainedidaktiikka 2, 5 op
AI4.1 Perusharjoittelu 1, 3 op
AI4.2 Perusharjoittelu 2, 3 op
TOKLA5 Yleisharjoittelu, 3 op
Tutkielmaopinnot 13 op
TOKLAI1 Tutkimusmetodit, 2 op
TOKLAI3 Kandidaatintyö, 9 op
Kasvatustieteiden yksikkö