x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Erityispedagogiikan perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa erityispedagogiikan perustehtävän oppimisen esteitä ennaltaehkäisevänä, lieventävänä ja poistavana tieteenalana. Kurssin suoritettuaan opiskelija näkee oppimisen tukemisen merkityksen ehkäistäessä lapsen, nuoren ja aikuisen syrjäytymistä sekä edistettäessä hänen liittymistään yhteisöön sen täysivaltaisena jäsenenä. Opiskelija pyrkii tulevassa työssään oppijan yksilöllisten kehitysresurssien mukaisen kasvun tukemiseen erilaisin kasvatuksellisin ja opetuksellisin keinoin, sopivin apuvälinein ja/tai oppimisympäristön muuttamisen avulla.

Sisältö

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä on mahdollisuus suorittaa erityispedagogiikan opintoja, ja niillä on Jyväskylän yliopiston myöntämä vastaavuus. Opintokokonaisuudesta vastaa Tampereen aineeopettajakoulutus. Erityispedagogiikan soveltavan luonteen takia erityiskasvatuksellisten käytäntöjen ja toimintamallien teoreettinen perusta pohjautuu pitkälti lähitieteenaloihin, kuten esimerkiksi kasvatustieteeseen, psykologiaan, logopediaan, yhteiskuntatieteisiin ja lääketieteen eräisiin osa-alueisiin.
Opintoja tarjotaan ensisijaisesti opettajankoulutuslaitoksen (lastentarhan-, luokan- ja aineenopettajankoulutuksen) opiskelijoille.

Opintoja toteutetaan resurssien mukaan ja niiden järjestämisestä päätetään erikseen lukuvuosittain. Opintokokonaisuuden tutkintovaatimukset ovat nähtävissä kasvatustieteiden yksikön verkko-osoitteessa:

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Ilmoittautuminen
Opetukseen ilmoittautumisesta kerrotaan kunkin opintojakson yhteydessä (ks. opetusohjelma). Mahdollisista muutoksista ja erityispedagogiikan opintoihin liittyvistä asioista ilmoitetaan aineenopettajakoulutuksen nettisivuilla: http://www.uta.fi/edu/aineenopettaja/index.html

Lisätiedot

Vastuuopettaja
Erityiskasvatuksen lehtori Irmeli Rantala
Atalpa h.317
040-1953833

avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö