x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TOKLA7 Valinnaiset opinnot, 3 op

Sisältö

Valinnaisten opintojen suorittamiseen on kaksi vaihtoehtoa:
1. Jos haluaa suorittaa vain opettajan pedagogiset opinnot, voi valita yhden 3 opintopisteen laajuisen valinnaisen kurssin.
2. Jos haluaa saada merkinnän kasvatustieteen aineopinnoista, on valittava kurssi TOKLA7.6 Ainedidaktinen tutkimus 6 opintopisteen laajuisena ja lisäksi yksi 3 opintopisteen laajuinen valinnainen kurssi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen aine- ja syventäviä opintoja (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö