x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen perusopintojen tavoitteena on, että:
- Opiskelija tuntee kasvatustieteen keskeiset käsitteet, teorian pääsuuntaukset ja niiden aatehistoriallisen taustan
- Opiskelija pystyy jäsentämään kasvatuksen, oppimisen, opettajuuden ja koulutuksen ilmiöitä yhteiskunnallisessa kontekstissa
- Opiskelija pystyy hankkimaan ja arvioimaan uutta tieteenalan tietoa

Sisältö

Perusopinnot luovat tieteellisen tiedonmuodostuksen keinoin kuvaa kasvatuksesta ja oppimisesta eri aikoina ja elämänkaaren eri vaiheissa. Opinnot antavat perustan kasvatustieteiden aineopinnoille ja asiantuntijuuden kehittämiselle.

Opinnot toteutetaan tiedekunnan yksiköiden yhteisinä perusopintoina siten, että opintojaksoilla on keskinäinen vastaavuus opintosuorituksina. Kunkin yksikön oma ammatillinen painotus näkyy opintojaksoilla.
Yksityiskohtaiset opiskelu- ja työmuodot sekä kirjallisuuden osalta tehtävät tarkentavat rajaukset kuvataan opetusohjelmassa ja kurssikohtaisissa ohjeissa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Kokonaisuuden suorittaminen on edellytyksenä opettajan pedagogisten opintojen valintoihin osallistumiseen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
Opettajan pedagogiset opinnot (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö