x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot, 24 op

Osaamistavoitteet

Viestintä- ja orientoivien opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija opiskeluympäristöön, kandidaatin ja maisterin tutkintojen sisältöihin ja opintojen suunnitteluun. Tarkoituksena on kehittää opiskelijan tieteellistä ajattelua, tiedonhankintakykyä ja viestintätaitoja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö