x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Multicultural Study Programme in Education, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on
- opiskelijoiden teoreettisten, käytännöllisten ja viestinnällisten valmiuksien vahvistaminen kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä toimittaessa.
- opiskelijoiden ammatillisten valmiuksien kehittäminen ja työelämän tarjoamien mahdollisuuksien laajentaminen.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- pystyy tarkastelemaan monikulttuurisuutta erilaisista näkökulmista.
- ymmärtää kansainvälisten ja monikulttuuristen ympäristöjen toimintaa, kehitystä ja muutosvoimia.
- pystyy itsenäisesti analysoimaan kansainvälisiä ja monikulttuurisia ympäristöjä.


Sisältö

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta moduulista:

- Educational Experience in Multicultural Context, 3-8 op
- Theoretical Aspects of Multicultural Education, 10-15 op
- Communicational Aspects of Multicultural Education, 5-8 op

Moduulit koostuvat kasvatustieteisiin, kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyvistä aine- ja syventävien opintojen tasoisista opintojaksoista.


Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Edellytykset

Opintokokonaisuus on tarkoitettu kasvatustieteiden yksikön tutkinto-opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Vastuuyksikkö:
Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto
Johtaja Juha Suoranta
Opintoasiainpäällikkö, Arja Tahvola

Lisätiedot

Allianssiopinnot

Multicultural Study Programme in Education toteutetaan allianssiyhteistyönä Jyväskylän yliopiston kanssa. Opintokokonaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntien tutkinto-opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Opintokokonaisuuden rakenne on samanlainen molemmissa kasvatustieteiden tiedekunnissa. Opintokokonaisuuden sisällöissä painottuvat tiedekuntien omat asiantuntemusalueet. Opiskelijoiden on mahdollista valita opintojaksoja molemmista tiedekunnista edellyttäen, että opintojaksoista vastaavat kasvatustieteiden tiedekunnat puoltavat hakemuksia.

Multicultural Study Programme in Education, Jyväskylän yliopisto: https://www.jyu.fi/edu/opiskelu/multicultural/

avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö