Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPOS4 Ympäristöpolitiikan syventävä kirjallisuus, 8 op

Osaamistavoitteet

Perehdyttää yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen keskeisiin suuntauksiin.

Sisältö

Yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta edustavien keskeisten suuntausten peruskirjallisuus.

Lisätiedot

Kirjatentteinä tai lukuseminaareina kahden kirjan kokonaisuuksina (kukin 4 op).
Pääaineopiskelijoiden on suoritettava vähintään kaksi kokonaisuutta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Ympäristöpolitiikka)
avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu