x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
ALUEAA6 Aluetutkimuksen menetelmät ja sovellutukset, 14 ECTS

Osaamistavoitteet

Perehdyttää aluetieteellisen tutkimustehtävän asettamiseen, tutkimusmenetelmien valintaan ja käyttöön, analyyttiseen ajatteluun, tulosten arviointiin, esittämiseen ja raportointiin. Opiskelijalla on perusvalmius tutkimusprosessin läpiviemiseen.

Sisältö

Aluetutkimuksen lähestymistavat, tutkimustehtävän määritys, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät, tulosten esittäminen ja raportointi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Management
Aineopinnot (Regional Studies)
avaa kaikki
School of Management