x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
ALUEAP2 Johdatus aluekehittämiseen, 9 ECTS

Osaamistavoitteet

Tutustuttaa opiskelijat aluekehittämisen peruskysymyksiin sekä muodostaa yleiskuva kehittämisen merkityksistä, tavoitteista ja käytännöistä.

Sisältö

Aluekehittämisen lähtökohdat, ajankohtaiset haasteet, peruskäsitteet ja toimintamallit.

Lisätiedot

Luennot 3 op ja kirjallisuus 6 op. Luennot suoritetaan kurssin alussa ilmoitettavalla tavalla. Lisäksi luentotentin yhteydessä tentitään luentojen aikana erikseen jaettavat artikkelit ja muu materiaali. Kirjallisuus suoritetaan yleisinä tenttipäivinä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Management
Perusopinnot (Regional Studies)
avaa kaikki

Johdatus aluekehittämiseen

School of Management